12 Haziran 2008 Perşembe

Pazarlık

pazarlık mevkii,
bilinmez hiçbir gencin dilinde
ya da önemsenmez, tiksinçtir
Ankara'ya dikilmiş, sırıtır bak kelinde
AVM'ye
ve daha nice mala inat
çürümüş tabelasi, sokak işaretçisi, pazarın kahyası...

pazarlıkta dedeler var
MALLda torunlar
pazarlıkta pazar malı
torunların elinde
damgayla beş katı

getiren götüren
veyahut sattıran
giyinen kuşanan
giden gelen
alıp satan
giyip atan
Pazarlık ve AVM
bir ayrılış, kopuş, usanış...

şimdilerde pazarlığın yolu
yeniden yapılıyor
büyülü bir dokunuşla AVM olacak

ey babalar, uşaklar
bu ki dedelere tokat
bu ki halka fesat
artık yorgun dedelere
mütevekkil ol olma,
sus! dercesine

biz kusur ettik
konuşmadayız
nice "pazarlık" için
vuruşmadayız...